Четвъртък | 13 Юни 2024 г.

Обучения

Професионално обучение: Лицензия на НАПОО -200312116/2003г.-20 професии Професионално обучение и обучение по ключови компетенции –Ваучерна система-договор с Агенция по заетостта / 7.01.2010 за 4 професии и 3 ключови компетенции: разработване и управление на проекти, управление на времето и умения за ползване на он-лайн инструменти за комуникация

  • Свободно избираемо обучение
  • Семинари и курсове;
  • Стартиране на собствен бизнес;
  • Бизнес планиране
  • Компютърни курсове;
  • Езиково обучение
  • Управление на времето
  • Бизнес етикет
  • Бизнес комуникация
  • Доставчик на социални услуги : Социален асистент на възрастни хора и Домашен помощник на възрастни хора –удостоверение за регистрация в  АСП -355-1 и 355-2 /9.10.2009

АРИР -Враца е в списъка на доставчиците на услуги на основание чл.7, ал.5 от Постановление № 251 от 21.10.2009 г. на Министерски съвет за определяне на реда и условията за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси и предлага обученията:

Обучение по ключови компетенции - работа в Интернет среда и средства за онлайн комуникация

Обучение по ключови компетентности - разработване и управление на проекти

Обучение по ключови компетентности - ефективно управление на времето

 


Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.010905 секунди