Сряда | 25 Май 2022 г.

Основни насоки на работа на Агенцията за регионално и икономическо развитие -Враца

  • професионално и квалификационно обучение на безработни и на заети лица;
  • разработване и адаптиране на програми за подобряване на социалните умения и мобилност на човешките ресурси
  • поддържане и разширяване на партньорските взаимоотношения с организации от България и страни на ЕС
  • участие в мрежа от сродни организации (БАРДА);
  • поддръжка и работа във вътрешна мрежа в Интернет (FirstClass);
  • стратегическо планиране и развитие на човешките ресурси;вкл.консултиране на фирми и разработване на проекти по ОП „Конкурентоспособност”,  „Административен капацитет” и  „Развитие на човешки ресурси”
  • разширено взаимно сътрудничество и  партньорство с представители на НПО, на бизнеса и на общините  по посока на регионалното развитие
  • социално –икономическо развитие на населени места от селските райони

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.016700 секунди