Четвъртък | 28 Септември 2023 г.

Бизнес инкубатор

Подпомага стартирането и развитието на микро- и малки фирми от Община Враца, които да бъдат финансово независими и стабилни

 

Помещения под наем:

 • Масивна сграда на два етажа, стоманобетонна конструкция
 • На 1вия етаж: помещения за производствени цели – 460 кв. м
 • На 2рия етаж – помещения за ремонтни и инженерингови фирми – 195 кв. м
 • Преференциални цени на наема
 • Удобен подход за товаро-разтоварни работи, на самия Крайречен булевард
 • Kомпютърна зала и зала за обучения
 • Паркинг за наемателите и гостите на инкубатора

Специализирани услуги:

 • Административно-правни
 • Предпроектна подготовка
 • Разработване на бизнес планове
 • Анализ на нуждите от обучение
 • Семинари по актуални социално-икономически теми
 • Квалификационно и професионално обучение за физически и юридически лица
 • Въвеждане на системи за управление на качеството - ISO 9001:2000 и международните стандарти и спецификации, като OHSAS 18001:2002, ISO 14001:1996, НАССР и др.
 • Прилагане на електронен подпис и електронна търговия


Обучения и семинари:

 • Стартиране на малък бизнес
 • Маркетинг на малкия бизнес
 • Управление на малък бизнес
 • Финансово планиране за малкия бизнес
 • Документооборот за малкия бизнес
 • Компютърна грамотност
 • Умения за водене на делови преговори
 • Умения за работа с клиенти
 • Изграждане на екип и управление на времето

Консултантски услуги:

 • Маркетинг и мениджмънт
 • Счетоводни, финансови и данъчни консултации
 • Деловодство
 • Възможности за бизнес сътрудничество и коопериране
 • Възможности за финасиране
 • Насърчаване на износа
 • Съдействие за участие в програми и инициативи на българското правителство и Европейския съюз

Информация за:

 • Европейските стандарти и изисквания спрямо бизнеса
 • Панаири и изложения
 • Възможности за кандидатстване за кредити
 • Програми и проекти
 • Пазари в страната и чужбина
 • Иновации и технологии

Административни услуги:

 • Достъп до електронна поща, интернет и факс
 • Набор на текст и текстообработка
 • Ползване на компютър
 • Печат и оформление
 • Фотокопиране
 • Подвързване и ламиниране
 • Разработване на интернет страници и др.

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.016129 секунди