Четвъртък | 13 Юни 2024 г.

Девето издание на Europe, let's cooperate! 2023

Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца, взе участие в деветото издание на Europe, let's cooperate! 2023, форум за междурегионално сътрудничество, който се проведе на 15 март 2023 г. в Стокхолм (Швеция). Форумът бележи началото на втората покана за проектни предложения по програма INTERREG EUROPE 2021-2027.

На срещата присъстваха повече от 500 участника от 27 европейски държави. Бяха дискутирани приносът на междурегионалното сътрудничество за прилагането на кохезионната политика на ЕС и Втората покана за предложения на Interreg Europe 2021-2027 г., със съвети за кандидатите.

Следобедната сесия премина, като зона за работа в мрежа, представяща идеи за проекти и възможности за партньорство.

Програма ИНТЕРРЕГ Европа 2021-2027 е една от четирите програми на ЕС за междурегионално сътрудничество (направление С на Interreg), което подкрепя съвместни мерки и проекти за повишаване на ефективността на политиката на сближаване. В програмата участват всички 27 държави – членки на Европейския съюз и две страни партньори – Норвегия и Швейцария. Общият бюджет на програмата ИНТЕРРЕГ Европа за периода 2021-2027 г. е в размер на 474 353 337,50 евро (379 482 670,00 евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 94 870 667,50 евро национално съфинансиране от държавите участващи в програмата и 4 060 000 евро от страните партньори). Бенефициенти по програмата могат да бъдат местни, регионални и национални публични органи/институции, публичноправни организации. Частни организации с нестопанска цел също могат да бъдат бенефициенти при определени условия.

Повече на www.interregeurope.eu.

 

17-03-2023 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.013074 секунди