Четвъртък | 13 Юни 2024 г.

EUROPE LET’S COOPERATE 2019- Brussels

На 10 и 11.04.2019, водещият партньор на проекта-Областен съвет на Море енд Рьомсал, Норвегия и партньори 2- WSX Enterprise Aldershot, UK и партньор 3-Агенция за регионално и икономическо развитие, Враца взеха участие в събитията организирани от Технически секретариат, Лил на програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА.

На 10.04.2019 се състоя традиционната среща за създаване на партньорства и мрежи „Европа нека да си сътрудничим“. Денят беше организиран в пленарна сесия, която показа резултатите и значителните успехи в годините на програмата за междурегионално сътрудничество, която обедини усилията на публични администрации и институции, НПО, специализирани звена, университети, лаборатории, за подобряване на политиките в четири основни области на регионално развитие чрез процеса на учене, обмен на добри практики и подобряване на политиките.

Аранжираната изложба показа постиженията на проекти от първа и втора покана на програмата, а срещите с водещите партньори на най-добрите проекти допринесе са подобряване на знанията на всички участници.

В панелни сесии бяха представени най-изявените проекти по четирите приоритетни области на програмата: Иновации и изследвания, Конкурентоспособност на МСП, Ниско-въглеродна икономика, Околна среда и Енергийна ефективност.

Вторията ден беше само за партньори по проектите, получили финансиране по четирите покани на програмата. Семинар за обмен на знания и опит за разработване на успешни Планове за дейстие. Пленарната сесия представи основни знания и изисквания на програмата, както и някои особености, трудности и постижения на проекти от първа покана и част от втора покана.

В следващата сесия – работа в малки групи, партньорите от 3 и 4та покана имаха възможност да работят в различни групи с партньори от първите две покани, да задават въпроси, да се създават нови контати и обмен на знания и опит. Сесията беше изключително динамична и полезна, защото се споделиха истории от работния терен, малки трикове,сериозни подходи и методики.

Участието в такъв форум позволява да се придобие повече информация и да се получи обратна връзка от изпълнителите,което е доста по- полезно от участие във он- лайн обучения.

12-04-2019 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.284087 секунди