Четвъртък | 13 Юни 2024 г.

Иновации за МСП чрез ЕКО-СМАРТ решения за домакинствата на възрастни хора

 

Европейското население става все по-възрастно, което означава,че броя на хората над 65 се увеличава.Тенденцията за застаряване на населението поставя няколко социални промени и предизвикателства, за които е необходимо да се търсят адекватни решения.Десет партньори от проект WIDER – „Зелени Растящи МСП : Иновации и Развитие в енергийния сектор в Средиземноморския регион“, стартираха работа на 27-28 май 2013 г.в Солун и ще адресират темата чрез иновативен подход.

Идеята на проекта е да подобри начина на живот на възрастни потребители като им помогне да ползват енергията по  по-чист и по-добър начин и да подобрят спестяването на енергия за всяко домакинство поотделно.Това ще се постигне чрез насочване на проектните дейности към подобряване и споделяне на знания за управление по отношение на иновации, пазарни възможности и нови продукти на МСП по цялата верига на доставки на еко-смарт домакинства за независим живот на възрастните във всички 7 избрани страни от Средиземноморския индустриален регион. Наистина, благодарение на изпълнение на 7 регионални пилотни проекта и два иновативни панаира, избраните местни МСП– действително или потенциално принадлежащи към еко-смарт домакинства за възрастни – ще имат възможност да изградят, да подобрят и да споделят своите компетенции относно повишаване на стойността на техните продукти или създаване на нови за разширяване на пазарните сегменти чрез енергийна ефективност и подход насочен към крайния потребител.
One of the project partners, the Central European Initiative (CEI) is in charge of disseminating the specific knowledge and the experiences gained through the project activities to its Member States. CEI's aim is threefold: to raise awareness of a broader public in its Member States about the elderly issue in general, to influence public policies regarding elderly needs and possible solutions, and particularly to provide SMEs with innovative and specific ideas, information and know-how for new potential market niches and related opportunities for growth.
Един от проектните партньори, Централна Европейска Инициатива (ЦЕИ) е отговорен за разпространяване на специфични знания и опита придобит чрез проектните дейности в страните членки на организацията.ЦЕИ има за цел следното: да повиши съзнанието на широката общественост в страните членки относно темата за застаряващото население , да повлияе на публичните политики относно нуждите на възрастните и възможните решения и по-специално да подпомогне МСП с иновативни и специфични идеи, информация и ноу-хау за нови потенциални пазарни ниши и възможности за растеж,свързани с тях.
WIDER  е съфинансиран от  европейската програма MED (2007-2013)  с общ бюджет 2,5 милиона евро. 
За повече информация : radovanovic@cei.int
 

20-06-2013 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.013166 секунди