Четвъртък | 13 Юни 2024 г.

Партньорска среща в Крань, Словения по проект OSS

Партньорска среща в Крань, Словения по проект OSS

На 11.05.2022 – първият ден от партньорската среща по проект OSS, в бизнес инкубатор Ковачница, управляван от Центъра за бизнес подкрепа на Агенцията за регионално развитие на Горенска регион, се състоя сесия за представяне на прогреса по изпълнение на плановете за действие и съответно мониторинга, провеждан от партньорите. 
В реда на партньорите по формуляра бяха представени какви постижения и какви трудности са срещани, какви решения са взети за преодоляването им. 
От страна на АРИР, Враца представих действията, които предприемаме за прилагане на регионално ниво на добрите практики от проекта и по-специално дейността по проект EURIBOR за разработване на мобилни услуги за стартиращи предприемачи – жени от 24 до 29г. и създаване на мрежа от заинтересовани страни- експерти, общини, институции и организации, които да подкрепят инициативата и да осигурят устойчивост във времето.
Хилде Хофнагелс, съветващ партньор от Университетски колеж Артезис Плантийн, Антверпен направи оценка на напредъка по изпълнение на плановете за действие и как да се преодолеят трудностите, както и как да се събере информация за приноса на заинтересованите страни, как партньорите да си взаимодействат и търсят решения за по-ефективно подобряване на инструментите на политики. Беше обсъден документ, който да бъде изготвен на база на методология за подбор на добри практики от всички представени в проекта досега, как са ползвани за изготвяне на планове за действие и какви са ползите от регионалния обмен за развитието на услугите за предприемачи. Освен това подобряването на политиките за подпомагане на стартъпи и МСП да бъде оформено в един заключителен документ и подкрепен от организациите, отговорни за съответните политики в регионите -партньори на финалната конференция.
Мениджъра на проекта Малене Аарам Вике, говори по организационни въпроси относно предстоящия отчет за периода 1.06.2021-31.5.2022- крайни срокове, необходима информация за общия отчет, първо ниво на контрол, така,че да се спазят сроковете и отчета да бъде предоставен навреме на ТС-Лил за оценка и одобрение.
В официална сесия бяхме поздравени от заместник -кмета на Крань Янес Черня, който говори за перспективите за развитие на региона в сферата на туризма и биоземеделие, управление на отпадъците, за подкрепата от страна на общината на младите предприемачи  и задържането им в града и региона, за дигитализация на услугите и подобряване на условията за живот на млади хора; за подкрепата на бизнеса по време на пандемията, както и за новата сграда на бизнес инкубатор Ковачница, която се очаква да даде възможност за подкрепа на близо 70 стартъпи от региона.
Разгледахме споделените пространства в Ковачница, изложбата на продукти на стартъпи и се срещнахме с част от наемателите на бизнес инкубатора. Нивес Юстин – програмен директор на Ковачница представи перспективите за развитие и главните трудности, които са срещнали в изпълнение на задачите по време на пандемията.
Успешният предприемач Рок Старич представи историята на своя бизнес- производство на био фъстъчено масло и на основаната заедно с още 3 предприемачи кооперация за производство на био продукти- сокове, конфитюри,добавки, което е добър пример за взаимна подкрепа и оцеляване в условията на криза.
На 12.05.2022, посетихме предприемачи, които са част от успешните преминали през програмите на Ковачница млади хора, които работят в по-малки населени места. Планът за действие на партньорите от Крань, включва развитие на услугите за подкрепа на млади предприемачи в селските райони и нагледно ни демонстрираха как това се случва: посещение на Агенцията за регионално развитие СОРА в Шкофя Лока – партньор на Агенцията за регионално развитие в Крань в работата с местните предприемачи и особено за стимулиране на производство на местни продукти и храни, къщи за гости, занаяти. Посетихме и магазина за местни фермерски продукти, който е открит благодарение на обучение в програма за подкрепа на стартъпи и получена финансова подкрепа по програма за развитие на малък бизнес- ПОНИ.
В икономическата гимназия Франце Прешерен-Крань беше представен учебния план за подготовка на предприемачи, който е част от допълнителен курс за обучение, разработен заедно с Университета в Любляна, за да се поддържа интереса на младите хора от ранна възраст към бизнес развитие и да се осигури качествена подготовка за това.
Последният обект на посещение във връзка с изпълнение на плана за действие  беше Хъб Кранска гора към Ковачница Крань- ситуиран в едноименното курортно селище. Г-н Матей Калан  представи подхода на работа и целите на споделяне на знания, пространство и идеи, за дигитализация на услугите, за подобряване на условията за туризъм, за подобряване на транспорта и опазване на околната среда. Идеята за дигитални номади се прилага при тях- в самата сграда има не само помещения за работа, но и за нощувки, за битови дейности- кухня, пералня и др. 
Прекрасна природа, тишина и спокойна обстановка, които осигуряват достатъчно добри условия за работа и успешно партниране между предприемачите.
Като заключение, политиките за подкрепа на стартиращи предприемачи в малък планински регион са пример за последователност, добро сътрудничество между местната власт, бизнес подкрепящи организации и образователна система, макар и да има трудности, има видими успехи и основа за устойчиво развитие. Община Крань е добър пример за нас.

 

17-05-2022 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.199330 секунди