Четвъртък | 13 Юни 2024 г.

Покана

Покана

за Общо събрание на Сдеужение "Агенция за регионално и икономическо развитие", Враца.

Управителния съвет на Сдеужение "Агенция за регионално и икономическо развитие", Враца свиква общо събрание на членовете си на основание на чл. 26, а.1, от ЗЮЛНЦ и чл.15/2/и /4/ от Устава на организацията, на 17.06.2022 г. от 16ч. в офиса на АРИР на адрес: Враца, бул. "Христо Ботев" 24, ет.2.

Дневният ред на ОС е както следва:

1. Приемане на отчет за дейността на АРИР, Враца и финансов отчет за 2021 г.

2. Обсъждане на приоритети за работа на АРИР през новия програмен период.

При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.15/5/ от Устава на организацията, Общото събрание ще се състои на същото място и със същия дневен ред пт 17ч. независимо от броя на членовете, които присъстват.

Поканата може да видите ТУК.

03-06-2022 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.010059 секунди