Четвъртък | 13 Юни 2024 г.

Проект „ EURIBOR”, 2020-1-0049

Проект „ EURIBOR”, 2020-1-0049

Агенция за регионално и икономическо развитие, Враца е партньор в проект EURIBOR- „Насърчаване на устойчиви действия за овластяване на уязвими групи от млади жени“, финансиран по програма „ Отключване на младежкия потенциал „ от фонда за младежка заетост на EEA& Norway. 


Водещ партньор е FORMAC от гр.Краков, Полша, а партньори по проекта са организации и фирми от България, Словения, Испания, Италия, Малта. Експертни партньори, които ще предадат своя опит и добри практики в процеса на изпълнение на проекта са институции за професионално обучение от Германия и от Австрия, които са с богат опит в професионално обучение и намиране на трудова реализация на уязвими групи.


В рамките на проекта, който ще се изпълнява в период от 27 месеца са предвидени:
1.Създаване на мрежа от заинтересовани страни, които активно да подкрепят действията и подпомогнат обучението и устройване на работа на целевата група и след края на проекта да работят за постигане на промени 
2.Подбор на експерти за създаване на Мобилен екип за работа с целевата група: Експерт по пазара на труда, Психолог, Съветник по социални въпроси, Експерт по обучение и оценка на знанията; Експерт по трудова заетост, преподаватели
3.Подбор на участници за трите групи според описанието в проекта: 
20 млади жени неработещи и неучащи от 24 до 29г. от уязвими групи за обучение по е-маркетинг и е-търговия, намиране на реализация за тях след практика в реални бизнеси 
25 млади жени неработещи и неучащи от 24 до 29г. от уязвими групи, които да получат знания по нетрадиционни професии и да стажуват на реални работни места, за да си намерят след това работа
20 млади жени неработещи и неучащи от 24 до 29г. от уязвими групи, които да преминат обучение по предприемачество, да получат помощ за разработване на своя бизнес идея и да се излъчат 5 от най-добрите бизнес планове, за да бъдат подпомогнати да стартират 
4.По време на проекта Мобилният екип организира консултации с целевата група по места и съответно се осигурява психологична подкрепа, оценка на умения и предразположеност; изработват се индивидуални планове за обучение и реализация, според възможностите на личността и на региона, в който живее; консултации за майки с деца и участнички със специфични социални проблеми относно техните права и възможност да се възползват от помощ 
5.Работа с местните власт и с бизнеса относно възможности за реализация на младите жени по местоживеене и с цел социален и икономически ефект в дългосрочен план.


Групата на неработещи и неучащи в млада възраст особено в малки населени места е неразрешен проблем и изисква общите усилия за преодоляване на редица проблеми като  липса на квалификация и умения; социална изолация; на натоварване на системата за социално подпомагане от лица в активна трудова възраст.


Договорът по проекта бе подписан от Водещия партньор FORMAC  и Фондовия оператор  ECORYS, Poland  на 27.1.2022, а през февруари бе подписано Партньорското споразумение от всички партньори по проекта.


Предстоят първоначална среща на партньорите, която трябва да се състои на 30.03.2022 в Краков, ако обстоятелствата позволяват. В случай, че не може да се осъществи присъствено, ще се проведе в он-лайн формат.


Следващата стъпка е учебна визита при експертния партньор от Германия и обмен на добри практики, представяне на Националните доклади за състояние на    и изготвяне на изследване за приложимостта на добрите практики от Германия в условията на всеки един регион /страна на партньорите по проекта.

21-02-2022 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.015831 секунди