Четвъртък | 13 Юни 2024 г.

СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ по проект OSS

СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ по проект OSS

 
На 27.05.2022г. се състоя среща на заинтересованите страни по проект OSS във връзка с напредъка по изпълнение на Плана за действие и нови инициативи за подпомагане на услугите за стартиращи предприемачи в региона.
На срещата присъстваха представители на общини, институции за подкрепа на предприемачеството и заетостта, неправителствени организации, бизнес подкрепящи организации, експерти, стартъпи, работодатели. 
Срещата беше открита от председателя на Управителния съвет, г-жа Илиана Филипова, която направи въведение в темата на срещата и поздрави участниците.
Несрин Донева, мениджър проект представи как напредва работата по подобряване на инструмента на политики, какви предизвикателства срещаме в работата си и как се преодоляват.
Представен бе и новият проект, по който Агенция за регионално и икономическо развитие, Враца работи в подкрепа на регионални услуги за развитие на предприемачеството и младежка заетост сред млади жени извън системата за трудова заетост и образователната система.
Проектът предстои да създаде мрежа от заинтересовани страни за подкрепа на мобилни услуги за жените-предприемачи и местни инициативи за подпомагане на заетостта на млади жени от уязвими групи. Това кореспондира на добрата практика от проект OSS, представена от водещия партньор Областна администрация на Мор и Ромсдал, Норвегия за работа в полза на стимулиране на предприемачеството в малките общини чрез създаване на мрежа и подписване на споразумение за партньорство.
Добавена стойност към проект OSS, тъй като наученото от първа фаза при запознаване с опита и добрите практики, се прилага във фаза 2 на проекта. 
В открита дискусия бяха обсъдени въпроси, които касаят работата на регионалните заинтересовани страни в полза на местната икономика чрез подкрепа на предприемачеството и развитие на екосистемата за първични услуги за начинаещи предприемачи. Бяха отчетени  допълнително усложняващи обстановката фактори като последствията от COVID-19- намаляване на мотивацията на младите хора за самонаемане и оставане на малките населени места, проблеми, които дистанционната работа и хоум офис практиките поставят за решаване, включително и за консултации, обучения, подкрепа на младите предприемачи. Не на последно място е икономическата обстановка в момента и последствията от войната между Русия и Украйна за всички европейски страни в сферата на транспорта, комуникациите и др. 
Отчитайки променените условия и необходимостта от гъвкавост, адаптирани мерки и услуги за целевите групи, индивидуален подход и повече комуникация и мотивация на младите предприемачи, участниците се присъединиха към новосъздадената мрежа с подписване на рамково споразумение за сътрудничество.

 

27-05-2022 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.012432 секунди