Четвъртък | 13 Юни 2024 г.

ВТОРА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ по проект OSS -29.3.2019

На 29.3.2019г.от 13ч. в зала Рила в ИЕЦ, София групата на заинтересованите страни по проект One Stop Shop, съфинансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА проведе втората си среща по обявен предварително дневен ред. На срещата присъстваха представители на Министерство на икономиката – Управляващ орган на ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, МИ- Дирекция „Икономическа политика“, София Тех Парк,БАРДА, БАКЕП, БТПП, ТПП-Враца, ЕЕН към ТПП –Враца, Враца Софтуер Общество, BESCO- българска асоциация на стартъпите.

На срещата се проведе дискусия относно добрите практики и състояние на дигитализация на услугите за стратъпи в страните –партньори, представени на втората тематична среща на проекта в Алдершот, Великобритания.Предварително изпратените материали бяха достъпни и на страницата на проекта на платформата на програмата.

Дискусията се проведе с отправна точка какво бихме могли да „вземем“ от практиките на другите партньори и как да се адаптира, как да се финансира и какво отношение има към политиките за подобряване на услугите за преприемачите за първи път.

Г-жа Тихомира Палова представи информация,че на 17.04 ще бъде публикуван Бизнес наръчник за МСП, който ще бъде достъпен на страницата на Министерство на икономиката и има раздел за стартиращи фирми. Идеята да се подобри този наръчник и повече информация за стартъпи, трябва да се обсъди в МИ с представител на проекта.

Относно подготовката за третия тематичен семинар“Менторство и достъп на стартъпите до бизнесите по региони“, който се домакинства от АРИР, Враца през септември 2019 г. разговаряхме за добрите практики, които биха могли да бъдат представени от България и дали имат елемент на трансферуемост.

Поставихме срок за представяне на добри практики до 30.05.2019.

Относно подготовката на учебната визита- в София Тех парк и Puzzle co-working, както и Враца Софтуер Общество поеха ангажимент да проемат партньорите на 17 и 18.9.2019.

Последната тема на срещата бе структурата и изискванията към разработване на План за действие- това е продукта от първия етап на изпълнение на проекта- специфични действия и график на дейностите с индикатори за успех при подобряване на инструмента на политика, който е избран при разработване на проекта.

Зала Рила, Интер Експо Център –София

 

 

02-04-2019 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.011344 секунди