Понеделник | 04 Март 2024 г.

Актуално

Проект „ EURIBOR”, 2020-1-0049

Проект „ EURIBOR”, 2020-1-0049 Агенция за регионално и икономическо развитие, Враца е партньор в проект EURIBOR- „Насърчаване на устойчиви действия за овластяване на уязвими групи от млади жени“, финансиран по програма „ Отключване на младежкия потенци...

21.02.2022

SERVICE AT BENEFIT OF SMES: HOW TO BUILD A STRATEGIC AND OPERATIONAL EXPORT PLAN

SERVICE AT BENEFIT OF SMES: HOW TO BUILD A STRATEGIC AND OPERATIONAL EXPORT PLAN ...

07.02.2022

Учебно посещение по проект OSS в Гранада, Испания- 17-18.11.2021

Учебно посещение по проект OSS в Гранада, Испания- 17 & 18.11.2021 Посещението се осъществи  в семестър 7 от изпълнение на проекта, поради ограниченията на пандемията и след като беше отлагано два пъти във времето. Съгласно предва...

22.11.2021

Регионална среща за представяне на одобрения план за действие по проект OSS/Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020

Регионална среща за представяне на одобрения план за действие по проект OSS/Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020  Съгласно графика за изпълнение на проект „ Услуги на едно гише за по-конкурентоспособни МСП, фокусирайки се върху екосистемата за услуги от първа ...

12.11.2021

Регионална среща за представяне и обсъждане на План за действие по проект OSS/PGI 05501

Регионална среща за представяне и обсъждане на План за действие по проект OSS/PGI 05501 - 26.05.2021   На он-лайн срещата чрез платформа ZOOM участваха над 50 участника и 3-ма в студиото. Срещата беше открита от председателя на Управителния съвет на Агенция за регионално и икономическо развитие, Враца, партн...

26.05.2021

Бюлетин за дейността на партньорите по проект OSS

За напредъка по проект OSS, финансиран от програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, можете да научите от бюлетина за дейността на партньорите тук - Бюлетин ...

17.05.2021

Регионална информационна среща по проект „One Stop Shop towards Competitive SMEs, focusing on the Ecosystem for First line service system”/OSS/PGI 05501, програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020

ПОКАНА за Регионална информационна среща по проект „One Stop Shop towards Competitive SMEs, focusing on the Ecosystem for First line service system”/OSS/PGI 05501, програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 Дата : 26.5.2021 Уважаеми представители на заинтересованите страни, партньори, поддръжници, Във връзк...

10.05.2021

OSS workshop

OSS workshop - 23.03.2021   OSS vs.COVID-19 During the on-line workshop about the measures and initiatives, OSS partner regions presented good practices, applied in order to support their startups and SMEs. The session was very interesting because the analysis that the Advisory partner was pre...

24.03.2021

Бюлетин за дейността на партньорите по проект OSS

За напредъка по проект OSS, финансиран от програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, можете да научите от бюлетина за дейността на партньорите тук - Бюлетин ...

12.02.2021

Пети бюлетин за дейността на партньорите по проект OSS

За напредъка по проект OSS, финансиран от програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, можете да научите от 5тия бюлетин за дейността на партньорите за периода 1.06.2020- 30.11.2020 тук - Бюлетин ...

24.11.2020

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.020274 секунди